Thanks to Sourceforge

  :: the project
    status/news
    releases
    faq
    user survey: en | tr

  :: support
    readings

  :: contact
    comments
    my company
    my university

Araştırma anketi

Linux Donanım Sertifikası Anketi

1.Donanım seçerken sertifikanın ne kadar önemli olduğuna inanıyorsunuz?

Çok önemli
Biraz önemli
Önemsiz
Tamamen önemsiz

2. Sertifikasız donanımlara göre, Linux sertifikalı ürünler,

Daha fazla maliyetlidir
Maliyetleri aşağı yukarı aynıdır
Daha az maliyetlidir

3. Linux sertifikalı donanımlar, sertifikalı olmayanlara göre daha az test, hazırlık aşaması ve planlama gerektirir.

Onaylıyorum
Onaylamıyorum

4. Linux sertifikalı donanımların üzerine yazılım kurulumu, sertifikasız donanımlara göre daha başarılıdır.

Onaylıyorum
Onaylamıyorum

5. Linux sertifikalı donanımlar daha güvenilirdir. Bu nedenle sertifikalı olmayan donanımlara göre daha az hata verirler.

Onaylıyorum
Onaylamıyorum

6. Sertifikasız donanımlara oranla, Linux sertifikasına sahip donanımlar:

Çok daha fazla güvenilirdir.
Daha fazla güvenilirdir.
Aynı güvenilirliğe sahiptir.
Daha az güvenilirdir.
Çok daha az güvenilirdir.
6

7. Donanım seçerken uyguladığınız bir kurallar listesi var mı?

Evet
Hayır

8. Sadece Linux sertifikalı donanımlar seçmek için bir kural uyguluyor musunuz?

Yes
No

9. Eğer böyle bir kuralınız yoksa, gelecekte ne zaman uygulamayı düşünüyorsunuz?

6 ay
1 yıl
18 ay
2 yıl ya da daha fazla
Hiç bir zaman

10. Eğer kurumunuzda sertifikalı ürünün ek bir değer olduğunu düşünüyorsanız, bu değer nedir?

Kullanıcı başına 100$'dan daha fazla
Kullanıcı başına 100$
Hiç
Sertifikalı donanımlar maliyeti artırır